СРЕЋНА ЦРКВЕНА НОВА ГОДИНА

Предај свој пут Господу и уздај се у Њега.

Срећна Црквена Нова година 7530. 

од стварања света.